FAQ

4 years ago by in про нас Tagged:

Що таке “Кластер”?

“Кластер” – це партнерська ініціатива, створена з метою розвивати співпрацю між різними середовищами, залучених до спільних соціально-культурних проектів.

Які завдання “Кластера”

Об’єднати творчий потенціал незалежних груп, митців та організацій задля реалізації соціально-культурних проектів.

Створити платформу для обміну ідеями, знаннями, вміннями та навиками.

Сприяти діалогу між представниками різних соціальних груп шляхом реалізації мистецьких та освітніх заходів.

Взаємодія та мережування з іншими культурними кластерами в Україні та світі.

Моніторинг та експертиза культурних процесів.

Неформальна освіта у галузі культури.

Промоція мистецтва (кіно, театр, музика, танці, ремесло, література, малярство та ін.) серед широких верств населення.

Адаптація непристосованих просторів під мистецькі проекти.

Сприяти розвитку локальної ідентичності міських та сільських громад.

Робота із незахищеними стигматизованими групами громадян.

Реалізовувати проекти, спрямовані на розвиток соціальнго підприємництва та інвестицій в культуру.

Налагодження міжнародних зв’язків з метою засвоєння зарубіжних практик задля задоволення потреб локальних громад.

Оприлюднення аналітичних матеріалів та експертних висновків у сфері культурних індустрій.

Лобіювання та адвокатура інтересів малих громад (локальних мешканців, мистецьких груп).

Як з нами зв’язатись?

24 години на добу, 7 днів на тиждень. klasterinukraine@gmail.com